ДНП "Рила"

geonoderila
ДНП "Рила"
Дирекция Национален Парк "Рила".
кв. "Вароша" ул. "Бистрица" № 12, В
2700 Благоевград
BGR

Resources

Покритие с тревни съобщества на пасищата, в национален парк „Рила“